اسکوپ دستی - (StoneScop.IR)| فروش اسکوپ سرامیک/ اسکوپ سنگ/ اسکوپ زن سرامیک،1399

اسکوپ دستی - (StoneScop.IR)| فروش اسکوپ سرامیک/ اسکوپ سنگ/ اسکوپ زن سرامیک،1399 | 2020/08/11

اسکوپ دستی

اسکوپ دستی

اسکوپ دستی - (StoneScop.IR)| فروش اسکوپ سرامیک/ اسکوپ سنگ/ اسکوپ زن سرامیک،1399بروز رسانی شده در تاریخ - : 2020/08/11

 

دلایل افتادن سنگ از نما

بدون شک یکی از بزرگترین دغدغه های استفاده از سنگ نماهای تراورتن و یا گرانیت و حتی مرمر ، نگرانی از افتادن سنگ بعد از چند سال می باشد. سرد و گرم شدن در طول روز و انقباض و انبساط بوجود آمده در سنگ و همچنین عدم جذب کافی آب توسط پشت سنگ و وقوع زلزله از عوامل جدا شدن سنگ از بتن پشت آن و افتادن سنگ با مرو زمان می باشد .